Tenzij anders vermeld zijn alle teksten van Klaus van de Locht.

17 januari 1960

'Ich möchte gerne Bilder malen, an denen man sich erfreuen kann. Schön in der Farbe, schön in der Form. Das ist das wichtigste. Dann erst kommt die Bedeutung des Dargestellten. Titel darf es für mich nicht geben, ein Bild muß für sich sprechen, aus sich heraus kund tuen. Einen Titel brauchen nur die Nüchternen - und für sie sollen die Bilder nicht sein. Wenn der Maler selbst seinen Werk einen Titel gibt, weil er durch das Wort dem Bild eine tiefere Bedeutung geben wird, so zweifele ich an dem Bild. Dafür ist die Sprache (das Wort) nicht da. Hat es aus eine andere Grund einen Titel, so ist er überflüssig?..'

1961
'Sinds ik gevlogen heb, kan ik niet meer zo goed lopen'.
     Uitspraak nadat Klaus van de Locht bij het turnen uit de rekstok gevallen is.

1975
'Om uit het labyrinth te komen dient men er diep binnen te dringen zonder hoop het ooit te kunnen verlaten. Dit is de prijs van de bevrijding'.
     Tekst op de uitnodiging voor 'Abyss-cyklus', het Besiendershuys Nijmegen, april-mei 1975.

1979
init labor=labirinto-liebeszucker der herzogin johanna für willem II oder lady lama lama comes and goes-tapirs triumph-l. ontmoet je altijd op de rug van t.-selbst die entblössten ahnen  wissen von nichts (entdeckung meiner ahnen)-feierabend der bürsten-lente in de ooy ’79-machine voor het hanteren van de eeuwigheid in 4 phasen-bliksemverleider-het eerste en echte perpetuum mobile, handbediening-binnen is buiten ook niet alles-pour les vivants, (prenoms:Josef, andrej)-diagonaal trinitair-executie van de vrijgezel, de bewakers van de bruid-de binnenkant van de buitenkant van de bruid-torture van de bruidphallische retorsion-ariadnes faden-argentijnse piëta: neeskens / queroga-la paz-vredesduif, model rip-wenn ich ein vög’lein war-licht zur erleuchtung der kunstbanausen-narcissus’ windorgel-zandloper 1 en 2 etc.-arena-¼m² landschap 1979-regio sacralis-homage à muhammed ali-ad marginem-90 zwaluwen-het nest van de tang-vallenval-orthese voor een huisvrouwenhand-phallopodischer fetisch-draaiding-denkmal für die unbekannt gefallene ratte-tapir met borstel en slagtand-eerste ontmoeting van lama en tapir-3 personages-monument voor een koningspaar-gynandromorph fetisj-requisitenlade voor een ikariaans drama-before i turn into gold-weh germany-diagonal im viereck der welt, bin ich mir selbst zum kreis-etc.etc.e
     Tekst op de uitnodigingskaart voor 'Klaus van de Locht: init labor=labirinto', mei - juni, 
     het Besiendershuys, Nijmegen.

1980
'De mens is in al zijn uitingen een vertegenwoordiger van de natuur, waar hij deel van uitmaakt. Al zijn doen en laten is bijgevolg natuurlijk, nooit on-natuurlijk. Dat wil niet zeggen, dat de mens niet toch in staat zou zijn onverantwoord: storend, vernielend en/of verwoestend tegenover de natuur op te treden. Dat de mens het aanzien van de wereld zowel positief als negatief kan veranderen komt door de ambivalentie die in alle verschijningsvormen besloten ligt. De hier aanwezige werkstukken illustreren met behulp van teer, asfalt, door gras, kiezels, zand, hout, botten en plastic dergelijke processen.'
     Tekst op de affiche voor 'Klaus van de Locht: Reliefs, collages en multilel' bij Poli-art, Nijmegen,
     31 mei - 26 juni 1980.


1981, oktober
GEDACHTEN OVER PLAATS, FUNKTIE, VORM EN ZIN VAN EEN PLASTISCHE SITUATIE AAN DE WAALKADE, NIJMEGEN

Door de gemeente Nijmegen is gevraagd om een Labyrinth binnen de afmetingen van de Oude Haven van Nijmegen, dat aangeduid is door een bekken, dieper liggend dan het overige terrein van de Waalkade, en dat bij hoogwater volloopt. Dit terrein maakt deel uit van een rekreatie-gebied tussen Nijmegen-stad en Waal-rivier. Deze gegevens (en de omgeving) vragen om een multifunktioneel object, dat in mijn visie een versmelting van een "kunstobjekt" in het algemeen en het leven in zijn bijzondere vorm (hier: Stad - Rivier) mogelijk kan maken.  De ontwerpen staan niet voor in een zichzelf rustende, autonome skulptuur, maar zijn bedoeld als een uitdaging voor aktie van een "gebruiker". Haar plastische zin ligt niet in de structuur, maar in de omgang met haar, als een soort instrument of katalysator: "plastiek als handelingsvorm", zij is opgenomen in de reeële tijd. Daardoor kan zij open staan voor alledaagse realiteit en haar kategoriën. Zij schept de mogelijkheid voor de stap van bekijker tot handelend persoon, van passief zien tot doen of zijn. Het psycho-physisch engagement, de geestelijke en lichamelijke betrokkenheid, is een noodzakelijk deel van deze skulptuur, de interaktie van werk en recipient is het doel. Deze plastische struktuur wil worden gebruikt, doorlopen, beklommen, betast,... letterlijk geleefd worden.

Het Objekt kan omschreven worden als een Waterlabyrinth, d.w.z dat het patroon van het labyrinth uit waterkanalen bestaat: 0.60m breed, 0.40m diep en een totale lengte van ca 350 meter gemeten van labyrinth-ingang tot centrum labyrinth. Evenwijdig tussen de kanalen bevindt zich een looppad van 0.80m breed en ca 350m lang. De buitenvorm van het labyrinth is een cirkel, welke met een diameter van 24m een gebied van 520m2 insluit. Het terrein links en rechts van het labyrinth ondergaat topographische veranderingen in de vorm van taluds en glooiende niveaustrukturen, die meetkundig uit het middelpunt vanhet labyrinth ontstaan en rekening houden met de gegevens van het ontwerp van het hele Waalkadeprojekt. Bij elkaar een veld van 150x30m.

Deze plastische vormgeving wordt naast het gebruik van stromend water uitgevoerd in basaltsteen (kinderkopjes).

Door al deze vormveranderingen, strukturen, trappen, taluds, paden, verspringende niveaus wordt een veelzijdig beleven en gebruiken van het objekt mogelijk (niet dwingend) gemaakt.

1994
'Kunst verdient een bijzondere positie in de samenleving: niet door een bijzondere presentatie in bijzondere huizen of plekken, of door bijzondere omlijsting of door verheffing op sokkels of door niet ter zake doende dure materialen, uitvoeringen en hoge prijzen enz., maar kunst moet als onderdeel van de alledaagse realiteit als een katalysator haar werkende kracht kunnen uitoefenen. Zo een nood-wendigheid staat mij voor ogen; niet minder, niet meer
Op deze tentoonstelling zijn mijn sculpturen niet op een smaakvol bevallig, maar verder nietszeggend voetstuk geplaatst, doch op tafels zoals het dagelijkse maal op de keukentafel, op altaarachtige constructies, om met deze zich als één beeld aan te bieden: altaar en offer zijn één....'
    
Tekst op de uitnodigingskaart voor 'Klaus van de Locht: sculpturen en schilderijen', Galerie De Plak',
     Bemmel, december 1994 - januari 
 1995.

2010
'De laatste tentoonstelling die Klaus van de Locht tijdens zijn leven had, was bij het CBKNijmegen aan de Oude Haven. Na zijn overlijden in 2003  zijn er in het CBKN 5 presentaties van zijn werk geweest.
Nu is ter viering van zijn 68e geboortedag voor de laatste keer in het CBKN een tentoonstelling van zijn werk, en wel in de Kleine Kluis: op het eind van het jaar sluit het centrum haar deuren.
Klaus van de Locht is bij velen vooral bekend als de maker van het Labyrinth op de Waalkade. Veel mensen denken dat Klaus zich voornamelijk bezig hield met labyrinten. Deze 'afscheidstentoonstelling' wil laten zien dat de kunstenaar tot veel meer in staat was. Hij aquarelleerde rake Rijnlandschappen, hij tekende op gevoelige wijze het Zeeuwse landschap, vogels werden in hun vlucht geschilderd en verhalen uit de mythologie transformeerde hij naar zijn tijd. Alles hetgeen hij tekende, knipte, modelleerde, assembleerde had zijn eigenheid, duidelijk herkenbaar als een werk van Klaus van de Locht. Zijn werk gaat onder andere over de diepten van het bestaan, maar er is steeds een weg uit de donkerte. Klaus was een hoopvol mens.
     Tekst van Gerard Vermeulen op de uitnodiging/folder voor 'De Kleine Kluis: Klaus van de Locht',
     CBKNijmegen, mei - juni 2010.

2012
'Icarus tussen hemel en aarde
klaus werk van blijvende waarde
hemelse schoonheid boven wat
het aardse laagland ons laat zien'
     Regels van beeldend kunstenaar Jan-Hein van Rooij naar aanleiding 
van zijn bezoek aan
     Galerie De Nieuwe Gang, 3 maart.Voorlopig zonder jaar:
'Waar
ik naar zoek, is het verbindende tussen al die vragen die de mensen sinds de prehistorie tot vandaag de dag bezighouden om hun identiteit te vinden en de mogelijkheden te scheppen zin te geven aan het bestaan.
Ik ben er van overtuigd dat de kunstenaar hierbij de aangewezen persoon is om, als de sjamaan van weleer - een wounded healer - op te treden.
In hem kunnen het metafysische met de scepsis en het transcendente met het immanente worden verzoend.
Het gaat er mij niet om antwoorden te geven, maar om goede vragen te stellen die getuigen van respect voor het onuitspreekbare geheim dat ons omhult'.

'Mijn werk beweegt zich in de geestelijke atmosfeer en de vormwereld van de prehistorie, hetgeen tot uitdrukking komt in het spaarzame gebruik van de expressiemiddelen en de eenvoud van de vormgeving;
het gaat mij niet om pre-historisering, maar om reiniging, om herbezinning op het elementaire van het leven en zijn uitingen.
Ik wil de nadruk leggen op het onbewuste, intuïtieve, het pre-logische, het irrationele, op eenvoud tegenover het mateloos complexe hedendaagse bewustzijn:
verzoening (balans) van geest en materie, weten en handwerk, traditie en actualiteit - van mens en dier, van mens en natuur in het geheel ....'

'In het woord maakt de Mens zich kenbaar, herkenbaar, hij leeft in het woord, hij leeft zich uit in het woord, denkt, leest en schrijft in het woord, hij vermenigvuldigt zichzelf met het woord, hij herkent zichzelf, schrijft de wereld vol en belegt alles met woorden; iets, wat niet verwoordbaar is, bestaat niet voor de mens.
Het woord sprekend verlaat hij zijn kwetsbaarheid, het donker, de naaktheid, de blindheid, door het woord richt hij zich op, staat hij, verovert hij de wereld en tegelijkertijd sticht hij verwarring, de strijd, de oorlog; schepper en vernietiger'.

'Het labyrint is een metafoor voor de levensloop, een mogelijkheid de vragen naar een zinvol leven te beantwoorden. Een steun voor de mens die op zoek is naar zichzelf. Maar ook staat het labyrint voor de geordende baan van de sterren, de kosmos waar de mens deel van uitmaakt'.

Schetsontwerp voor een plastische situatie Drukkerij SSN - Nijmegen.
Over plaats, vorm en funktie van de voorgestelde plastische situatie.