overig

1976
‘Klaus van der Locht: Een toerist in eigen land’, Jan van Krieken.
     GBK5, eerste jaargang nummer 5, januari.

Transit: Mirror Spiegel Miroir.
     Brummense uitgeverij van luxe werkjes, Beuningen.
     Op bladzijde 69 is een envelop geplakt met daarin de bijdrage van Klaus van de Locht:’Black Mirror’ en
     op 
 bladzijde 103 een getekend zelfportret uit 1970.

GBK / De Schans, combinatienummer.
     Uitgegeven te Nijmegen.
     Bladzijde 29-31 tonen afbeeldingen van werk van Klaus van de Locht.

‘Het labyrint van Klaus van de Locht, filosofische speelplaats in Nijmegen’, Koos Tuitjer.
     De Gelderlander, 9 september.

1977
De Schans, literair tijdschrift - nummer 4, april.
      Uitgegeven te Nijmegen.
      Op bladzijde 47 staat een tekening van Klaus van de Locht als illustratie bij het verhaal
      ‘De last’ van H. La Fonte.

‘Labyrinth’.
      Werkstuk van Silke Timmer, 16 mei 1977.

‘Hinkelen op Hessenberg’.
     De Gelderlander, 16 september.

‘Hinkelpotten Hessenberg’, Annemiek Stegeman.
     De Gelderlander, 5 december.

1978
De Schans, literair tijdschrift - nummer 7, september.
     Uitgegeven te Nijmegen.
     Tussen bladzijde 26 en 27 is een frottage/tekening, ‘Nulla dies sine linea’ van
     Klaus van de Locht ingevoegd. 

     De titel is met potlood geschreven, ieder blad is uniek, is gesigneerd en genummerd.
     De oplage is niet vermeld.

1979
GBK 17, 4e jaargang, nummer 1,april.
     Drie bijdragen van Klaus van de Locht:’’Zeeschap, 1977’, ‘Labyrinth- grote markt / Nijmegen, 1978’ en

‘Entdeckung meiner Ahnen, 1979’.
     De Schans, literair tijdschrift - nummer 9, oktober.
     Uitgegeven te Nijmegen. Op bladzijde 19 staat een verhaal met de hand door
     Klaus van de Locht geschreven:

     ‘L. ontmoet je altijd op de rug van T’. Met daarbij een tekening
     van twee lama’s op de ruggen van drie tapirs.    

1980
‘De Schans, literair tijdschrift - nummer 10, maart’. 
     Uitgegeven te Nijmegen.     
     Op bladzijde 56 staat een tekening van een kraagsteen uit de kerk van Millingen, Duitsland.

‘Nieuws in Nijmeegse Galerieën’, Harry van Kuyk.
     De Gelderlander, 31 oktober.

1981
‘De Schans, literair tijdschrift - nummer 12, augustus’.    
     Uitgegeven te Nijmegen.     
     De bijdrage van Klaus van de Locht bestaat uit 6 bladzijden gereproduceerde tekeningen
     en tekst over ‘Ichneumons Einsichten in die Natur’.

‘Water-labyrint aan de Waal’.
     De Gelderlander, 24 oktober.

‘Van betonplaat tot labyrinth’.
     De Gelderlander, 18 november.

‘Labyrinth aan Waal vordert’.
     De Gelderlander, 24 november.

‘Hoogwaterlabyrinth’.
     De Gelderlander,16 december.

‘Nijmegen verrijkt met een labyrint’, Ans van Berkum.
     Nijmegen PM nr 21 18 december 1981 - 4 januari 1982.

1982
‘Doolhof vol stromend water’.    
     De Gelderlander, 11 maart.

‘Labyrint (1-4)’.
     KUnieuws, 19 maart.

‘Opnieuw boek over het labyrint’’.
     Nijmegen PM, nr 8, 12 - 27 april.

‘Labyrint’, Jerôme Symons.
     GBK, 7e jaargang, nummer 33, mei.

‘Labyrint’.
     Advertentie voor Labyrint, een uitgave van Dekker van de Vegt, Nijmegen.
     GBK, 7e jaargang, nummer 33, mei.

‘Labyrint’, Herman Hendrik ter Balkt en Klaus van de Locht’.
     Aankondiging voor het verschijnen van het boek ‘Labyrint’ op 27 maart.    
     Boek, ‘Labyrint’, Dekker v.d. Vegt boekverkopers te Nijmegen.     
     ‘Een échte Boekenweek’. Boekblad 9 april.

‘Labyrint in woord en beeld’, Harry Janssen.
     De Gelderlander, 29 maart.

‘Balans in beeld’.
     De Gelderlander, 4 september. Foto: Ron Moes.

‘Klaus van de Locht: chaos en ordening in een waterlabyrint’, Charles Genders.
     Scheppend Ambacht, 33e jaargang nummer 6, december.

1983
'Diensten oneens over kosten: ruzie om water labyrint'.
     De Gelderlander, 3 augustus.

‘Dit is Nijmegen’. Dekker v.d. Vegt, Nijmegen.     
     Afbeelding 13 is een foto van het labyrinth.

‘Omgevingsvormgeving, het Labyrint’.
     Werkstuk van Mery Strancka.

1984
‘President agenda 1984’.    
     Bij het begin van de maand augustus staat een detail-opname van het Waterlabyrinth.

‘Gerealiseerde kunstopdrachten in 1984, 1%-regeling voor kunstwerken aan scholen voor
voortgezet onderwijs resorterend onder het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen’.    
     Een uitgave van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur: april.
     Op blz. 18 staat het project voor Scholengemeenschap De Bouwmeester in Haaksbergen vermeld.

‘Benedenstad Nieuws’, jaargang 1 nummer 1, Nijmegen.
     Op de voorkant staat een tekening van het Labyrint.

‘Het labyrint is geen doolhof’.
     Benedenstad Nieuws, jaargang 1 nummer 1.

1985
‘Een holbewoner in de stad’, Hans Sternsdorff.    
     De Gelderlander, 16 maart. Foto: Theo van Zwam.

‘Verslag over 1983-1984, aankopen en opdrachten beeldende kunst gemeente Nijmegen’.
     Een uitgave van de gemeente Nijmegen: oktober.    
     Op blz 12, 13 wordt het piramiden-project in de Lindenholt besproken.

1986
‘Je krijgt het werk niet aangesleept’: belastingambtenaren willen niet zonder kunst’.    
     De Gelderlander, 19 december.

1987
‘Profeet als grenspaal’.    
     De Gelderlander, 11 april.

‘Kunstwerk als hinderpaal’.
     De Brug, 15 april.

‘Verbeelding’.
     De Gelderlander, 28 oktober. Foto: Theo van Zwam.

1988
‘Misverstand op monumentendag: Bank van Lening bleef dicht’.    
     De Gelderlander, 19 september.

‘Monumentale fout’, Scherpschutter.
     De Brug, Nijmegen: 6 oktober.

‘K. vd. Locht: Labyrint’.
     Prentbriefkaart. Zeefdruk van H. vd. Laar, Nijmegen.

‘K. vd. Locht: Labyrint’.
     Prentbriefkaart. Zeefdruk van H. vd. Laar, Nijmegen.

‘K. vd. Locht: Labyrint’.
     Zeefdruk van H. vd. Laar, Nijmegen.

‘K. vd. Locht: Labyrint’.
     Zeefdruk van H. vd. Laar, Nijmegen.

1990
‘Klaus van de Locht: In het begin was het woord en …’    
     Nieuwjaarskaart voor 1991, Boekhandel Dekker van de Vegt te Nijmegen.

‘Spelling, nummer 2’.
     In artikel ‘Structuren van het zelf’ door Bruno Borchert staan een ontwerptekening en
     een foto van het labyrint weergegeven.

‘Sculpturen in Nijmegen’.
     Gemeente Nijmegen. Op blz. 69 en 73 is werk van Klaus van de Locht afgebeeld.

1991
‘Klaus van de Locht : Komen en Gaan’.  
     Uitnodiging voor nieuwjaarsborrel 1992, Kunstenaarscentrum   De Olifant, Nijmegen.

‘Kunstenaar en grafteken’, Daaf P. Wijlhuizen.
     Natuursteen, jaargang 44, nummer 6, juni 1991.

‘Tentoonstellingen gedenktekens in de maak’.
     Natuursteen. December 1991

1992
‘Dromen van de straat, Tjibbe Joustra. Illustraties Klaus van de Locht’.    
     Stichting Lift, Amsterdam, nummer 57.

‘Het Labyrint’.
     Werkstuk van Mariette Pluym, 1 juni.

‘Stier für Elise: illegale kunstuitingen in Nijmegen’.
     De Nijmeegse Stadskrant, Janine Adriaansens en Jacqueline Smulders. Oktober.

1993
‘Joseph Beuys in New York’.    
     De Gelderlander, 25 februari. Foto: Jan van Leeuwen.

‘High-dose intravenous methylprednisolone treatment in multiple sclerosis, a clinical study’, proefschrift van S.T.F.M. Frequin.
     
Op de voorkant is een pasteltekening/’Scherenschnitte’ van Klaus van de Locht afgebeeld.
     Het proefschrift werd op 30 juni in de aula van de Katholieke Universiteit Nijmegen verdedigd.

‘Landschap als geheugen’: opstellen tegen de dijkverzwaring’, diverse auteurs.
     Uitgeverij Cadans, Amsterdam.
     De voorkaft is een detail van een tekening van Klaus van de Locht uit de serie ‘Rijnland-pijnland.

‘De Ooij’, diverse auteurs.
     Bandijk Boeken, Nijmegen.    
     Op bladzijde 123 en 124 zijn van Klaus van de Locht ‘Nachtelijke Hekken I, 1977’ en
     ‘Nachtelijke Hekken II, 1977 gereproduceerd.

‘Bandijk Boeken brengt ode aan de Ooij’.
     Zondagkrant, Nijmegen, 10 oktober

‘Klaus en de Externsteine’, H. H. ter Balkt.
     Raster nr 63, De Bezige Bij, Amsterdam.

‘Het Waterlabyrinth’.
     Werkstuk van Hester Dahm.

'Het resultaat van ongeveer een week hoog water....'.
     De Gelderlander, 31 december. Foto: Theo van Zwam.

1994
‘Kunstaankopen Gemeente Nijmegen 92/93’.    
     Catalogus. Gemeente Nijmegen, Dienst Educatie en Welzijn.
     Op blz. 86-87 staat  het aangekochte werk van Klaus van de Locht.

1995
‘Klaus van de Locht, beeldend kunstenaar’, Jos Kersten.
     Wigwijs, werkgroep integratie gehandicapten, themanummer Kunst en Creativiteit,
     jaargang 19 nummer 3.

‘Nijmegen ten voeten uit’.
     De Brug, 5 juli.

‘Meer vrijheid’, Jos Kersten.
     Aan Zet, september.

1996
‘Sculpturen in de openlucht, fietsroute door de gemeente Ubbergen’, Judith Heijneman e.a..    
     Gemeente Ubbergen.

1997
‘Een jongensdroom’, Flos Wildschut.    
     Vijftig jaar Gemeenschap Beeldende Kunstenaars, Arnhem, september.
     Op blz. 181-184 staat een interview met Klaus van de Locht.
     Op blz. 183 is een bewerkt portret van de geïnterviewde.

’Verbeelding’.
     De Gelderlander, 28 oktober. Foto: Theo van Zwam.

‘Vroege winter’.
     De Brug Nijmegen, 9 december.

‘Kunst-aankopen gemeente Nijmegen 1994 „ 1995 „  1996’.
     Gemeente Nijmegen, 1997. 

‘Klaus and the spiral’.
     Boekje. Suzy Smile, eigen publicatie, Nijmegen.

1998
‘Vijf variaties op een polder’.    
     De Gelderlander 21 april. Foto: Bert Beelen.

‘Vroege winter’.
     De Brug Nijmegen, Nijmegen. Fotograaf onbekend.

1999
‘De onmiddellijke confrontatie met … : Nederlandse kunst 1959 – 1999 uit de Altena Boswinkel Collectie’.
     Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam: 6 maart – 16 mei.     
     Catalogus verscheen in 2001 (zie aldaar).

'Een passie voor kunst, koken en goed gesprek'.
     De Gelderlander, 24 september.

‘Revalidatie Magazine’, 5e jaargang nr 4, december.
     Op de omslag staat een foto van Klaus van de Locht in zijn scootmobiel,
     terwijl hij in het Kroneburgerpark in Nijmegen de gans Emma en enkele eenden voert.
     Foto: Inge Hondebrink.

‘Kunstaankopen Gemeente Nijmegen 1997 – 1999.
     Gemeente Nijmegen.
     Op blz 62 staan vier werken van Klaus van de Locht met kephalopoden afgebeeld.

2000
BK informatie, 200-3
     Op bladzijde 21 staan twee afbeeldingen van Klaus van de Locht: découpages van kephalopoden.

‘Pasen: tijd om op te staan’.
     Parochieblad Johannes en Jacobus, Nijmegen-Dukenburg, 6 april. Foto: Gerard Nijs.

‘Buitenkunst’.
      De Gelderlander, 11 mei. Foto: Ger Loeffen.

‘Jaarverslag 1999 politie Gelderland-Midden’.
     Poltie Gelderland-Midden, Arnhem.
     Ingevoegd in het jaarverslag is ‘Stilstaan bij geweld’ een boekje met
     zwart-wit foto’s van Harrie Timmermans, gefotografeerd in het atelier van Klaus van de Locht. 
 
     De begeleidende teksten zijn van Walter Baardemans.

‘Buitenkunst’.
     De Gelderlander, 17 augustus. Foto: Ger Loeffen.

‘Exposities’
     De Gelderlander, 7 en 13 december. Foto: Peter Blik.

‘Klaus van de Locht: Kus – MM’.
     Kunstenaarscentrum De Olifant, Nijmegen.
     Prentbriefkaart uit mapje met 29 kaarten ter gelegenheid van 21-jarig bestaan van De Olifant.

'Klaus van de Locht: zonder titel’.
     Galerie Magenta, Nijmegen. 
     Uitgave t.g.v. 10 jarig bestaan van de galerie.

‘Labyrint of Doolhof: randvoorwaarden voor het proces dat “leren” heet’, Mary Bats.
     Lotus Publishing, Molenhoek.
     Op de voorkant staat een in de rots gekerfd labyrint en een hand,
     vervaardigd door Klaus van de Locht in Veules-les-Roses, Normandië, Frankrijk.
     De foto is jaren later door Riesjart Bus gemaakt.

2001
‘De Altena Boswinkel Collectie in het Stedelijk Museum Schiedam’, Roel Arkesteijn e.a..
     Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam.
    
Op blz 212-214 wordt aandacht besteed aan Klaus van de Locht.

'Kunstwerken te gast in de Ontmoetingskerk in de Goede Week en op Beloken Pasen', Bets van Gennip
     Dukenburg Nijmegen, Parochie Johannes en Jacobus.
     Op de kaft van deze brochure een bronzen kruis van Klaus van de Locht.


'Goede Vrijdag'.
     Dukenburg Nijmegen, Parochie Johannes en Jacobus.
     Brochure bij lijdensmeditatie. Op de kaft: 'Lijdenstriptiek' van Klaus van de Locht

'Labyrint, een zoektocht'.
     Boekje met de tekst van een lezing door Wendy Litjens: 'Labyrint en het werk van Klaus van de Locht -
     de weg naar de dood en weer terug in het leven'.
     Uitgave van de Oecumenische werkgroep Kunst in de kerk
     en de Lithurgische Werkgroep Parochie Johannes en Jacobus, Nijmegen april 2001.

‘Opleiding Geestelijke Begeleiding: studiegids 2001 – 2004’.
     Titus Brandsma Instituut, Nijmegen.
     O
p de kaft staan afbeeldingen van het labyrinth op de Waalkade.

2002
‘Nijmegen, Waalkade en St. Stevenstoren. Op de voorgrond het Labyrint (1981) van Klaus van de Locht’.
     Quinta Buma Fotografie, Nijmegen.      
    
Prentbriefkaart.

2003
18 mei: op de 61e verjaardag van Klaus van de Locht is er een gedenking bij het Labyrinth.
     Gerard Vermeulen spreekt over het werk van Klaus van de Locht als inleiding op de tentoonstelling
     in het nabijgelegen CBKN.

‘Labyrint met de symbolische hand van Icarus’.
     Lotus Publishing, Molenhoek.
    
Omslag voor Toegepaste Kinesiologie in de Praktijk, Mary Bats. Foto: Riesjart Bus,
     van een door Klaus van de Locht in een rots in de branding ingekrast labyrint en hand,
     Veules des Roses, Normandië 1984.

'Kunstenaar/rolstoelgebruiker'.
     Johan Willems.

‘Een Bergens huis vol Nijmeegse kunstschatten’, Ton Verbeeten.
     De Gelderlander, 12 april.

‘Schoonmaak’.
     De Gelderlander, 17 april. Foto: Do Visser.

‘Totems en spiralen als kunstvorm’, Argé Nieuwenhuijzen.
     De Nijmeegse Stadskrant, oktober. Op de voorkant is de ets ‘Leda en de Zwaan’ afgebeeld.

Eind oktober:
     het grootste deel van de nalatenschap uit het atelier van Klaus van de Locht
     wordt naar een opslag in Millingen, Duitsland, gebracht.

2005
‘Stadsfilms: spot op makers van kunst’.    
     De Gelderlander, 11 maart. Foto: Do Visser.

‘Cineast zoekt kind dat op Labyrint is verwekt’.
     De Gelderlander, 6 april. Foto:Theo van Zwam.

2006
‘Prachtig monument aan de Waalkade in Nijmegen’, Marja Morskieft.    
     Mszien (http://www.msweb.nl), jaargang 2006, nr 6.

‘Nijmeegse Biografieën II, Jaarboek Numaga 2006’.
     Op blz 94 en 95 staat Klaus van de Locht vermeld, beschreven door Joos van Vugt.
     Foto: Gerard Vermeulen.

2007
‘Open Monumentendag: Stadsbeeld Nijmegen & Stad in metaforen’.
     Aankondigingskaart met programma. Voorop staat een foto van het Labyrinth.
    
Affiche met afbeelding van het Labyrinth.     

‘Beeldspraak: gesprekken met kunstenaars uit het Rijk van Nijmegen’, Ad Lansink.
     Klaus van de Locht wordt in het boek drie keer genoemd.
     Op blz. 92 staat het door Diederik Grootjans geschilderde portret van Klaus van de Locht afgebeeld.

2008
 ‘De Nijmeegse scheurkalender 2008’.    
     Op donderdag 6 maart staat Klaus van de Locht, geschilderd door Sven Hoekstra,
     afgebeeld op Het Drieluik uit 1998 dat te zien is in de gang van afdeling B02
     van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen.

7 maart:
     de website www.klausvandelocht.nl  is voor het eerst te bezoeken.

‘Nijmeegse Biografieën II, Jaarboek Numaga 2006’.
     Op vrijdag 7 maart staat een tekst over Klaus van de Locht door Joos van Vugt,
     geschreven in ‘Waterlabyrint in Nijmegen’.

'Waterlabyrint in Nijmegen'.
     Vruchtbare aarde, 2008-4.

‘Op koers, cultuur aan de Waal 2008-2011’, gemeente Nijmegen.
     Op bladzijden 22 en 23 tekst over en foto van het Labyrinth. Foto:Inge Hondebrink.

2009
‘Het labyrint: een weg van verbinding’.
     Aankondiging voor een samenkomst bij het Labyrinth ter gelegenheid 
    
van de Internationale Vrouwendag 2009.
    
Organisatie: Vrouwendocumentatiecentrum De Feeks.

8 maart: Internationale Vrouwendag.
     Het Vrouwendocumentatiecentrum De Feeks te Nijmegen organiseert een bijeenkomst
     op het Labyrinth onder het motto: ‘Het Labyrint: een weg van verbinding’.
 
     De inleiding wordt gesproken door Selma Sevenhuijsen.

Internationale vrouwendag: ‘Het labyrint: een weg van verbinding’.
     Begeleidende tekst.

‘Spirituele wandeling op internationale Vrouwendag’.
     De Gelderlander, 9 maart. Foto: Do Visser.

'Kunstwerk falsch aufgebaut', Sebastian Latzel.
     Rheinische Post, 21 november.

'Kunst aan de kade'.
     Gemeente Nijmegen, brochure over 13 kunstwerken aan de Waalkade.

2011
'Nachruf, Rudolf Schoofs verstorben'.
     Museums Reporter, Nr 13, Januar 2011.
     Uitgave vam Museum Kurhaus en Museum Haus Koekkoek, Kleef.     
     Op een van de bijgevoegde foto's staat een foto van Rudolf Kliver met Guido de Werd, 
 
     Klaus van de Locht en Rudolf Schoofs tijdens de opening van de Rudolf Schoofs tentoonstelling
     in Museum Haus Koekkoek, Kleef 1988.

'Kunstwerk in ere hersteld'.
     De Gelderlander, 25 juni. 
     Foto: Jasper van Gruijthuijsen.

28 oktober: 
     d
e zus en de twee broers van Klaus van de Locht doen afstand van de nalatenschap van hun broer
     en
dragen deze over aan Gerard Vermeulen.

2 december:
     de nalatenschap van Klaus Van de Locht wordt vanuit Millingen  naar Nijmegen teruggebracht.

2012
20 januari:  
    
de vernieuwde website www.klausvandelocht.nl is te bezoeken.

’Kunst, spiritualiteit en noodwendigheid’. 
    
Een vraaggesprek van Lex Opdam met Klaus van de Locht.
     Te lezen op http://www.martialmindfulness.nl/downloads/kns.pdf

'Aanpassing kade complex project', Rob Jaspers.
     De Gelderlander, 5 september.

'Labyrinth na dertig jaar weg', 'Verplaatsing labyrint past niet bij kunstwerk', Rob Jaspers.
     De Gelderlander, 6 oktober. Foto: Bart Nijs.

6 oktober:
     de websited http://www.redhetlabyrinth.nl/ , door Loek Peters gemaakt, is te bezoeken.

'Blijf met je handen af van het Labyrinth', Hayke Veldman, Gerard Vermeulen.
     De Gelderlander, 10 oktober. Foto: De Gelderlander.

'Het Labyrinth', Liesbeth Ulijn
     De Gelderlander, 10 oktober.

'Weghalen van Labyrinth: totaal gebrek aan respect voor de kunst', Rob Jaspers.
     De Gelderlander, 11 oktober.

'Dit gaat nooit weg!'.
     Op 12 oktober start Geert-Jan van Oostende een prentbriefkaartenprotestaktie.
     Er worden 1500 kaarten gedrukt.

'Het Labyrinth moet blijven', Paul de Graaf.
     Lied te horen op http://www.youtube.com/watch?v=zxrMhAwxXjk&fb_source=message

'Labyrinth 2, Annet Kooijmans.
     De Gelderlander, 13 oktober.

'Labyrinth 3', Geert-Jan van Oostende.
     De Gelderlander, 17 oktober.

'Het Labyrinth moet blijven!'
     De Brug, 18 oktober.

'Labyrinth, Waalkade Nijmegen: kunst, populisme en slopersdrift...'.
     dwarsbongel.web-log.nl, 18 oktober.

´Veilige én mooie Waalkade, dat kan´, Pepijn Boekhorst.
     De Gelderlander, 20 oktober.

´Waar blijft de echte visie voor de Nijmeegse kade´, Sven Dyckhoff, Matin/Paul Neys.
     De Gelderlander, 20 oktober.

´Labyrinth 3´, Susan van Leeuwen.
     De Gelderlander, 20 oktober.

'Grote kans dat labyrinth blijft', Rob Jaspers.
     De Gelderlander, 23 oktober. Foto: Do Visser.

'Labyrinth´, Wim Krabbendam, Guillaume Neef.
     De Gelderlander, 24 oktober. Foto: Do Visser.

'Labyrinth gaat zeker tijdelijk weg van kade', Rob Jaspers.
     De Gelderlander, 30 oktober. Foto: Rob Jaspers.

'Gedimdam over damwand.
     De Brug, 31 oktober.

'Expositie bij Marzee voor behoud labyrint', Jaap Bak.
     De Gelderlander, 1 november.

'Steun aanpak oostzijde kade', Rob Jaspers.
     De Gelderlander, 9 november.

2013
'Forse tegenvallers bij herstel van damwand', Rob Jaspers.
     De Gelderlander, 20 november. Foto's Gerard Verschooten.

2014
1 Oktober: de oprichtingsakte van de Stichting Klaus van de Locht wordt ondertekend.

'Het geheim van de koppoter', Ignace Schretlen.
     Zijnde een hoofdstuk uit: 'Een literaire reis door het lichaam' (redactie Arko Oderwald c.s.).

2015
'De mooiste foto's van lezers'.
     De Brug Nijmegen, 18 februari. Foto: Anneke Loeffen.

2017    
'Labyrinth op Waalkade straks zo goed als nieuw'.
   
 De Gelderlander, 17 juni. Foto:Flip Franssen.

'Gebaande paden', Bart Jungmann.
     De Volkskrant, 5 juli. Foto: Jan Mulders.

Zonder jaar
‘Het Waterlabyrint’.    
     Werkstuk van Ilse Brul, waarschijnlijk midden jaren 80.

‘Labyrinth’.
     Werkstuk van Robbie Kalberg waarschijnlijk geschreven in 1998.

’Scriptie, interview met Klaus van de Locht’.
     Werkstuk van Katrien Veugen.

‘Waterlabyrint, Klaus van de Locht’.
     Werkstuk van Senley Tiemessen en MaaikeOtters waarschijnlijk geschreven in 2002.

’Het Labyrint, de angst op het spoor’.   
    
Werkstuk van Lous Lieber.