1980       1981       1982       1983       1984       1985       1986       1987       1988       1989      


zelfportret
Gezichtafdruk,
gouache.


 solo tentoonstelling


´Klaus van de Locht: Reliefs, collages en multipel´,
Galerie Polit-art,
op de tussenverdieping van boekhandel Dekker en Van de Vegt, Nijmegen,
31 mei - 26 juni 1980.
De aankondiging voor 'Klaus van de Locht: Reliefs, collages en multipel'.

Tekst op de aankondiging:

'De mens is in al zijn uitingen een vertegenwoordiger van de natuur, waar hij deel van uitmaakt.
Al zijn doen en laten is bijgevolg natuurlijk, nooit on-natuurlijk. Dat wil niet zeggen, dat de mens
niet toch in staat zou zijn onverantwoord: storend, vernielend en/of verwoestend tegenover
de natuur op te treden. Dat de mens het aanzien van de wereld zowel positief als negatief kan
veranderen komt door de ambivalentie die in alle verschijningsvormen besloten ligt. De hier
aanwezige werkstukken illustreren met behulp van teer, asfalt, gras, kiezels, zand, hout, botten
en plastic dergelijke processen.De multipel, uitgegeven bij de tentoonstelling in Polit Art, Nijmegen,
zeefdruk.