woord vooraf
22 juni 2018

  
 
Op 13 september 2000 werd in de voormalige pastorietuin in Millingen, Duitsland, het werk van Klaus van de Locht 'Millinger Ring' officieel in gebruik genomen.
De ring, bestaande uit zeven zitstenen, was geplaatst in een boomgaard. In het midden van de ring stond een zeer oude appelboom.
Zonder medeweten van welke betrokkene dan ook bleek enige jaren later de situatie in de pastorietuin volledig te zijn veranderd.: de boomgaard was verdwenen, het werk van Klaus van de Locht was verplaatst en verkleind en er was rond een groot deel van de ring een beukenhaag geplaatst. Er was een pad aangelegd en er waren drie andere kunstuitingen toegevoegd.
Van de wat wilde, ongerepte situatie van 2000 was niets meer terug te vinden, het was een geciviliseerd parkje geworden.

Met mevrouw Strede van het gemeentehuis in Rees is regelmatig gecorrespondeerd over het kunstwerk, zonder dat het tot bepaalde resultaten leidde.

En dan op woensdag 20 juni 2018 is er een bespreking bij de 'Millinger Ring'. Aanwezig zijn twee personen van de Heimatsverein, een ambtenaar van de stad Rees, en Jac Splinter en ondergetekende van de Stichting Klaus van de Locht.
Het gesprek eindigde met de navolgende conclusies:
* de beukenhaag zal verwijderd worden. Zo zal de openheid van het werk tot z'n recht komen.
* de verkleinde diameter van 6 meter blijft gehandhaafd. Oorspronkelijk was de doorsnede 7 meter.
* de verzakking binnen de ring zal geëgaliseerd worden.
* in het midden van de ring zal een boom geplant worden, het liefst een lindenboom.
* de stenen worden volledig zichtbaar gemaakt. Een aantal stenen zijn enigszins verzakt.
* de prullenbak pal naast het kunstwerk zal verplaatst worden.

Wij van de Stichting Klaus van de Locht zijn zeer tevreden over datgene wat we bereikt hebben: het karakter van het werk is niet aangetast en de filosofie achter het werk is hersteld.
Zodra het herstelwerk gedaan is, zal de website er melding van doen.
Alle goeds,

Gerard Vermeulen,
voorzitter van de Stichting Klaus van de Locht.
Voor contact: klaus@klausvandelocht.nl